Poniedziałki z eksperymentami

Utworzono: poniedziałek, 18, luty 2019

pon._7Inspiracją do opracowania projektu był fakt, że dzieci chętnie przystępują do wszelkich zadań, które mają charakter doświadczenia lub eksperymentu. Lekcje zawierające doświadczenia wyzwalają w uczniach większą aktywność i chęć do działania. Empiryczne poznawanie świata stanowi również zachętę do dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie przedmiotów ścisłych na kolejnych etapach kształcenia. W trakcie zajęć uczniowie pracują samodzielnie, w parach bądź w grupach, co umożliwia kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Wykonywane doświadczenia i eksperymenty są poprzedzone komentarzem wprowadzającym, a zakończone wspólnym wyciąganiem wniosków. Przed każdym doświadczeniem uczniowie otrzymują szczegółową instrukcję. Konieczność korzystania z instrukcji kształtuje umiejętność czytania ze zrozumieniem. Każda instrukcja zawiera zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy przeprowadzaniu konkretnego doświadczenia.

Cele główne:

• rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej;

• popularyzacja wiedzy przyrodniczej;

• wyrabianie umiejętności pracy indywidualnej;

• wyrabianie umiejętności pracy w grupie;

• rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem poprzez stosowanie się do instrukcji i procedur;

• Projekt będzie realizowany od stycznia do marca 2019 roku.

Matylda Loose - Długokęcka