START

dziennik

PRACE DZIECI

PLAN DNIA

KALENDARIUM

NAPISZ DO NAS

KONTAKT

GALERIE

SPOTKANIA

Koncepcja

MISJA PRZEDSZKOLA ABSOLWENT

Akceptacja

 akceptujemy dzieci takimi jakie są, umożliwiając im rozówj na miarę własnych możliwości; planując pracę uwzględniamy dzieci o szczególnych potrzebach

Bajki

 zgodnie z naszym mottem: "Od trzeciego roczku, bez ksiązeczki ani kroczku" codziennie wprowadzamy dzieci w świat książek

Samodzielność

 kształcimy samodzielność u dzieci, ponieważ dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w życiu

Odpowiedzialność

 uczymy dzieci odpowiedzalności, wprowadzamy w świat wartości uniwersalnych

Lubimy zabawę

 zabawa jest podstawową działalnością dziecka, dlatego w naszym przedszkolu stanowi ona nierozłączny element dnia

Współpraca

 wspóldziałamy z rodzicami, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, ponadto współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzając placówki kulturalne

Eksperymenty

 stwarzamy dzieciom sytuacje do badania i odkrywania świata, by lepiej go zrozumialo- stąd też nazwy naszych grup: Badacze, Wynalazcy, Naukowcy

Nasz priorytet

 "Sprawnie biegam, zdrowo jem, szybko rosnę, dużo wiem!" kierując się naszym głównym założeniem zapewnaimy dzieciom wszechstronny rozwój

Twórczość

 rozwijamy twórczy potencjał dzieci, uczymy kreatywnego myślenia, rozwijania pasji i zainteresowań