START

dziennik

E-DZIENNIK

PLAN LEKCJI

KALENDARIUM

NAPISZ DO NAS

KONTAKT

GALERIE

SPOTKANIA

Szachy

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Wprowadzenie nauki gry w tę dyscyplinę w młodszym wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się, a zarazem doskonalą swoje umysły. 

Szachy wpływają na:

- rozwój zainteresowań - dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość;

- aktywność twórczą - specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze traktowanie tego zagadnienia; dziecko samo kreuje wydarzenia na szachownicy i ponosi za nie odpowiedzialność;

- rozwój pamięci i równowagi - główną umiejętnością w szachach jest zreasumowanie każdej pozycji w sposób dynamiczny, w kategoriach najważniejszych jej elementów; cała szachownica zostaje ukształtowana w przestrzenno-czasową postać, czyli wzorzec;

- myślenie logiczno - wyobrażeniowe - ludzie czasami myślą za pomocą wyobrażeń, które są obrazami psychicznymi rzeczywistych doznań zmysowych i ten właśnie rodzaj myślenia gra szachowa rozwija najpełniej;

- rozwój pozytywnych sfer osobowości - szachy wykształcają poczucie obiektywizmu, uznawanie prawd innych ludzi, uczą tolerancji i reakcji na niepowodzenia;

- konsekwencję i wytrwałość w działaniu - dzieci mające styczność z szachami, zupełnie inaczej podchodzą do porażek; zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określony problem i czynią to aż do skutku, podczas gdy ich rówieśnicy bądź rezygnują z wykonania zadania, bądź też obniżają sobie skalę trudności.

Reasumując, szachy to narzędzie stymulujące rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka, ształtujące jego osobowości pozwalające na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w każdym młodym człowieku.