START

dziennik

E-DZIENNIK

PLAN LEKCJI

KALENDARIUM

NAPISZ DO NAS

KONTAKT

GALERIE

SPOTKANIA

ZAJĘCIA W SZKOLE

 

Szkoła czynna jest od godziny 7.00 - 18.00.

 

Zajęcia szkolne odbywają się w dni powszednie w godzinach 7.00 - 15.00. Od samego początku swojej działalności szkoła prowadzi zintegrowane zajęcia w klasach I - III i zajęcia blokowe w klasach starszych. Godzinną przerwę w zajęciach uczniowie spędzają na spacerach, grach i zabawach. Wszystkie dzieci mają zapewniony posiłek w porze obiadowej. Po obiedzie odbywają się zajęcia uzupełniające i rozwijające. Szkoła kładzie w tym zakresie nacisk na taniec, muzykę, wychowanie fizyczne, zajęcia manualne,  języki obce i tematyczne koła zainteresowań. Między godziną 15.00 a 16.00 dzieci w szkole odrabiają zadania domowe. Przed zajęciami szkolnymi tj. od 7.00 - 8.00 oraz od 16.00 - 18.00 dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli.

 

"Absolwent" dysponuje własną pracownią komputerową. Zajęcia informatyczne prowadzone są od I klasy, dzięki czemu już od najmłodszych lat dzieci uczą się wykorzystywać komputer do pracy. W starszych klasach uczą się również korzystać z Internetu.  Szkoła posiada  pomoce dydaktyczne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji do nauczania wszystkich przedmiotów, w tym pomoce i sprzęt multimedialny. Od I klasy dzieci uczą się języka angielskiego (5 razy w tygodniu, kl. I i II - lekcje 30 minutowe, kl. III - 45 minutowe, kl. IV-VI - 45 minutowe z podziałem na grupy w celu zwiększenia efektywności nauczania i indywidualizacji pracy), a od klasy piątej również niemieckiego. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3. Na zajęcia te uczniowie dowożeni są transportem szkolnym. Harmonijny rozwój fizyczny wspomagany jest przez zajęcia rocznej szkoły tenisa ziemnego, roczną naukę pływania na basenie. Prowadzona jest także nauka tańca jako dodatkowego przedmiotu szkolnego. Ponadto szkoła nawiązała współpracę z Akademią Nauki i uczniowie klas I-III oraz kl. VI uczestniczą w kursie szybkiego czytania, technik pamięciowych i efektywnej nauki.

 

Do każdej młodszej klasy przypisanych jest na stałe dwóch nauczycieli: wychowawca - dydaktyk i opiekun, którzy współpracują ze sobą przez cały okres kształcenia dziecka w szkole.  W klasach starszych każda klasa ma swojego wychowawcę.

 

"Absolwent" prowadzi ponadto osiem kół zainteresowań: przyrodnicze, matematyczne, historyczne, redakcyjne, teatralne, lekcje twórczości, żywego słowa, elementy twórczości, muzyczne i koło taneczne.

 

Szkołę opuścili już pierwsi absolwenci, którzy z powodzeniem zdali egzaminy do szkół średnich   i   bez problemów radzą sobie w nowym środowisku. Często nasi absolwenci są najlepszymi uczniami w swoich klasach.