dziennik
START E-DZIENNIK PLAN LEKCJI KALENDARIUM NAPISZ DO NAS KONTAKT GALERIE SPOTKANIA

Grono pedagogiczne

"Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć"

 

Dyrektorem i współwłaścicielem szkoły jest Zofia Rączkiewicz - mgr matematyki.

Wicedyrektorami szkoły są: mgr Ewa Gołębiowska oraz mgr Agnieszka Adamska

Grono nauczycieli Niepublicznej Szkoły  Absolwent

I ETAP EDUKACJI

mgr Matylga Loose - Długokęcka - wychowawca dydaktyk klasy III

mgr Katarzyna - wychowawca opiekun kl. I i II

mgr Jolanta Dębska - wychowawca dydaktyk klasy I

mgr Katarzyna Klimaszewska - wychowawca opiekun klasy I, terapia pedagogiczna

mgr Wiesława Nurzyńska - wychowawca dydaktyk klasy II

mgr Małgorzata Rudzińska - nauczyciel języka angielskiego w klasach I - III

II ETAP EDUKACJI

mgr Agnieszka Adamska - nauczyciel religii i etyki (kl. I - VIII), wychowawca kl. VIII

mgr Dorota Ługowska - wychowawca kl. VI, nauczyciel historii, WOS i języka polskiego

mgr Emilia Borawska - wychowawca kl. IV, nauczyciel przyrody, biologii, chemii i techniki

mgr Joanna Woike - wychowawca kl. VII, nauczyciel matematyki

mgr Ewa Podgórska - wychowawca kl. V, nauczyciel języka polskiego

p. Nikki Nowotko  -  nauczyciel języka angielskiego (kl. IV - VII)

mgr Maciej Urbaniak - nauczyciel języka niemieckiego i informatyki (kl. VII - VIII)

mgr Wiesław Burdalski - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Grzegorz Górski - nauczyciel informatyki (kl. I- VI)

mgr Piotr Bukowski - nauczyciel geografii

mgr Michał Piekut - nauczyciel muzyki i plastyki (I - VIII)

mgr Małgorzata Styczyńska - nauczyciel fizyki