START

dziennik

E-DZIENNIK

PLAN LEKCJI

KALENDARIUM

NAPISZ DO NAS

KONTAKT

GALERIE

SPOTKANIA

Grono pedagogiczne

"Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć"

 

Dyrektorem i współwłaścicielem szkoły jest Zofia Rączkiewicz - mgr matematyki.

Wicedyrektorami szkoły są: mgr Ewa Gołębiowska oraz mgr Agnieszka Adamska

psycholog szkolny - mgr Anna Chechłowska

logopeda - Anita Perużyńska

Grono nauczycieli Niepublicznej Szkoły  Absolwent

I ETAP EDUKACJI

mgr Katarzyna Klimaszewska - wychowawca dydaktyk kl. III

mgr Jolanta Dębska - wychowawca dydaktyk klasy I

mgr Wiesława Nurzyńska - wychowawca dydaktyk klasy II

mgr  Małgorzata Rudzińska - nauczyciel języka angielskiego w klasach I - III

mgr Klaudia Zembrzuska - nauczyciel opiekun klasy  III

mgr Angelika Stępniak - nauczyciel opiekun klas I - II

mgr Sylwia Kocięcka - nauczyciel wychowania fizycznego w klasach I - II

mgr Joanna Markowska - nauczyciel wychowania fizycznego w klasie III

II ETAP EDUKACJI

mgr Agnieszka Adamska - nauczyciel religii i etyki 

mgr Emilia Borawska - wychowawca kl. VII, nauczyciel przyrody, biologii, chemii, techniki i EDB

mgr Joanna Woike - nauczyciel matematyki

mgr Ewa Podgórska - wychowawca kl. VIII, nauczyciel języka polskiego

mgr Klaudia Łożyńska - wychowawca kl. VI, nauczyciel języka angielskiego

mgr Mariola Sobolewska - wychowawca kl. V, nauczyciel języka polskiego

mgr Maciej Urbaniak - nauczyciel języka niemieckiego i informatyki

mgr Anna Zalewska - Siudak - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Justyna Śladowska - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Wiesław Burdalski - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Łukasz Dymerski - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Anna Białous - nauczyciel informatyki

mgr Krystian Wieczerzak - nauczyciel historii

mgr Piotr Bukowski - nauczyciel geografii

mgr Piotr Złotkowski - nauczyciel muzyki 

mgr Małgorzata Styczyńska - nauczyciel fizyki