START

dziennik

E-DZIENNIK

PLAN LEKCJI

KALENDARIUM

NAPISZ DO NAS

KONTAKT

GALERIE

SPOTKANIA

Grono pedagogiczne

"Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć"

 

Dyrektorem i współwłaścicielem szkoły jest Zofia Rączkiewicz - mgr matematyki.

Wicedyrektorami szkoły są: mgr Ewa Gołębiowska oraz mgr Agnieszka Adamska

psycholog szkolny - mgr Anna Chechłowska

logopeda - Agnieszka Gromelska

Grono nauczycieli Niepublicznej Szkoły  Absolwent

I ETAP EDUKACJI

mgr Katarzyna Klimaszewska - wychowawca dydaktyk kl. I

mgr Mariola Sobolewska - wychowawca opiekun kl. I - III

mgr Jolanta Dębska - wychowawca dydaktyk klasy II

mgr Wiesława Nurzyńska - wychowawca dydaktyk klasy III

mgr Małgorzata Rudzińska - nauczyciel języka angielskiego w klasach I - III

II ETAP EDUKACJI

mgr Agnieszka Adamska - nauczyciel religii i etyki 

mgr Ewa Gołębiowska - wychowawca kl. VII

mgr Emilia Borawska - wychowawca kl. V, nauczyciel przyrody, biologii, chemii i techniki

mgr Joanna Woike - wychowawca kl. VIII, nauczyciel matematyki

mgr Ewa Podgórska - wychowawca kl. VI, nauczyciel języka polskiego

mgr Katarzyna Mojsiewicz - wychowawca kl. IV, nauczyciel języka angielskiego

mgr Maciej Urbaniak - nauczyciel języka niemieckiego i informatyki

mgr Wiesław Burdalski - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Anna Białous - nauczyciel informatyki

mgr Elżbieta Sokołowska - nauczyciel historii

mgr Izabela Drężek - nauczyciel języka polskiego

mgr Piotr Bukowski - nauczyciel geografii

mgr Anita Raczyńska - nauczyciel plastyki

mgr Piotr Złotkowski - nauczyciel muzyki 

mgr Małgorzata Styczyńska - nauczyciel fizyki

mgr Klaudia Zembrzuska - zajęcia opiekuńczo - wychwawcze w godzinach popołudniowych