START

dziennik

E-DZIENNIK

PLAN LEKCJI

KALENDARIUM

NAPISZ DO NAS

KONTAKT

GALERIE

SPOTKANIA

Zarządzenie

Utworzono: wtorek, 24, marzec 2020

Zarządzenie Dyrektora Niepublicznej Szkoły ABSOLWENT w Olsztynie na okres stanu epidemicznego od dn. 25 marca 2020 r.

Zdalne nauczanie w naszej szkole prowadzone będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 13.00, według ustalonego planu lekcji, który zamieszczony jest na stronie internetowej Szkoły.

Obecność uczniów podczas lekcji zdalnego nauczania jest obowiązkowa. Uczniowie rozliczają się z wykonanych zadań i prac na bieżąco w terminach wyznaczonych przez nauczycieli.  

Konsultacje indywidualne z nauczycielami, dla uczniów i rodziców, możliwe są w godzinach 13.00- 14.00. Uprasza się rodziców o zachowanie i przestrzeganie ustalonych godzin kontaktu z nauczycielami.

Do bezpośredniego kontaktu z rodzicami, uwag lub sugestii, wyznaczona zostaje pani dyrektor Ewa Gołębiowska.

Z poważaniem

Zofia Rączkiewicz