dziennik
START E-DZIENNIK PLAN LEKCJI KALENDARIUM NAPISZ DO NAS KONTAKT GALERIE SPOTKANIA

Innowacje pedagogiczne

nazwa innowacji: DZIŚ W PROGRAMIE … KODOWANIE!

autor innowacji: mgr Joanna Woike

osoby wprowadzające: mgr Joanna Woike

innowacja trwa od: 

opis zasad innowacji: Algorytmika i kodowanie jest nieodłącznym elementem życia codziennego każdego człowieka, a umiejętność programowania jest jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Dzięki programowaniu uczymy się rozumieć otaczający nas świat i zachodzące w nim zmiany. Na zajęciach naszym celem jest kształtowanie logicznego myślenia, wnioskowania, intuicji, wyobraźni, aktywności własnej oraz twórczej poprzez gry i zabawy logiczne wprowadzające do programowania. Chcemy nauczyć się kreatywnie, świadomie i bezpiecznie wykorzystywać technologie w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów.

Innowacja skierowana jest do chętnych uczniów klas IV – VII (w roku szkolnym 2017/2018) niezależnie od stopnia ich zdolności czy umiejętności komputerowych, a w kolejnym roku szkolnym do uczniów klas V – VIII z pierwszeństwem udziału uczniów uczęszczających na zajęcia z kodowania w roku szkolnym 2017/2018. Metody i formy pracy będą dobrane tak, by każdy uczestnik mógł stworzyć projekty na miarę swoich możliwości. Nauka kodowania pozwoli wypracować u uczniów umiejętność efektywnego myślenia w obszarach nie związanych bezpośrednio z informatyką. Innowacja ma głównie na celu pomagać wszystkim uczniom w rozwoju logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, kreatywności i pracy samokształceniowej.

 

nazwa innowacji: OSWAJAMY SZTUKĘ

autor innowacji: mgr Matylda Loose - Długokęcka

osoby wprowadzające: mgr Matylda Loose - Długokęcka

innowacjatrwa od:

opis zasad innowacji: Innowacja pedagogiczna „Oswajamy sztukę” jest odpowiedzią na nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, która dotyczy umiejętności uczestniczenia w kulturze oraz wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych i technicznych środków wyrazu. 

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z głównymi postaciami świata sztuki oraz z ich dziełami. Będą mieli możliwość stworzenia pracy na wzór światowych dzieł sztuki. Wezmą również udział w happeningu plastycznym oraz przyczynią się do upowszechnienia na terenie szkoły dzieła jednego z poznanych malarzy abstrakcjonizmu. Uczniowie podczas bezpośredniego kontaktu ze sztuką wyższą będą mili możliwość rozbudzenia poczucia piękna, a przeżywanie wartości wizualnych będzie sprzyjało rozwijaniu sfery duchowej.