Innowacje pedagogiczne

nazwa innowacji: MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY. EDUKACJA CZYTELNICZA DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

rodzaj innowacji: pedagogiczna

autor innowacji: na podstawie projektu o tym samym tytule autorstwa Anety Konefał 

osoby wprowadzające: Jolanta Dębska, Matylda LOOse - Długokęcka, Wiesława Nurzyńska

innowacja trwa od: 

opis zasad innowacji: Innowacja będzie prowadzona w szkole w roku szkolnym 2018/2019 w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie.

Główny cel to rozwijanie czytelnictwa oraz współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka.

W świat literatury wprowadza dzieci postać misia Bruno. W toku realizacji innowacji dzieci dowiedzą się jak powstała książka, dowiedzą się czym jest list, spróbują swoich sił w konkursie czytelniczym, zaprezentują swoje umiejętności wokalne i teatralne. Do czytania w szkole zostaną zaproszeni goście. Dzieci odbędą również wycieczki do księgarni, biblioteki i drukarni.

Uczniowie odbędą czytelniczą podróż z misiem, zdobywając umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej.

 

nazwa innowacji: ZABAWY Z KODOWANIEM

rodzaj innowacji: metodyczno - programowa

autor innowacji: mgr Matylda Loose-Długokęcka, mgr Wiesława Nurzyńska

osoby wprowadzające: mgr Matylda Loose-Długokęcka, mgr Wiesława Nurzyńska

innowacja trwa od:  IX 2018 roku

opis zasad innowacji: Zabawy wprowadzające w świat kodowania będą dobrane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Nie potrzeba do tego tylko sprzętu komputerowego, ponieważ do nauki programowania można wykorzystać wiele innych elementów. Kształcenie umiejętności kodowania odbywać się będzie w trakcie zajęć poprzez zabawę z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych typu: plansze, gry, maty oraz tablicy interaktywnej.

 

nazwa innowacji: DZIŚ W PROGRAMIE … KODOWANIE!

autor innowacji: mgr Joanna Woike

osoby wprowadzające: mgr Joanna Woike

innowacja trwa od: 

opis zasad innowacji: Algorytmika i kodowanie jest nieodłącznym elementem życia codziennego każdego człowieka, a umiejętność programowania jest jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Dzięki programowaniu uczymy się rozumieć otaczający nas świat i zachodzące w nim zmiany. Na zajęciach naszym celem jest kształtowanie logicznego myślenia, wnioskowania, intuicji, wyobraźni, aktywności własnej oraz twórczej poprzez gry i zabawy logiczne wprowadzające do programowania. Chcemy nauczyć się kreatywnie, świadomie i bezpiecznie wykorzystywać technologie w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów.

Innowacja skierowana jest do chętnych uczniów klas IV – VII (w roku szkolnym 2017/2018) niezależnie od stopnia ich zdolności czy umiejętności komputerowych, a w kolejnym roku szkolnym do uczniów klas V – VIII z pierwszeństwem udziału uczniów uczęszczających na zajęcia z kodowania w roku szkolnym 2017/2018. Metody i formy pracy będą dobrane tak, by każdy uczestnik mógł stworzyć projekty na miarę swoich możliwości. Nauka kodowania pozwoli wypracować u uczniów umiejętność efektywnego myślenia w obszarach nie związanych bezpośrednio z informatyką. Innowacja ma głównie na celu pomagać wszystkim uczniom w rozwoju logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, kreatywności i pracy samokształceniowej.