dziennik
START E-DZIENNIK PLAN LEKCJI KALENDARIUM NAPISZ DO NAS KONTAKT GALERIE SPOTKANIA

Koła zainteresowań

Specjalnie dla uczniów naszej szkoły stworzona została szeroka gama zajęć dodatkowych:

  1. Język angielski 5 razy w tygodniu 45min (kl. I - 30 min.)
  2. Koło redakcyjne - Pani Ewa Podgórska - nauczyciel jęz. polskiego
  3. Koło rękodzieła - Pani Anna Kropidłowska - nauczyciel historii i plastyki
  4. Koło przyrodnicze - Pani Emilia Borawska - nauczyciel przyrody
  5. Koło matematyczne - Pani Joanna Woike - nauczyciel matematyki
  6. Koło szachowe - Pan Krzysztof Budrewicz "Szachuś"
  7. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów klas I - III - Pani Joanna Widzińska
  8. Zajęcia rozwijające - Pani Matylda Loose - Długokęcka
  9. Przedwakacyjna Zielona Szkoła dla klas I - III i IV - VII

 

KOŁO PRZYRODNICZE - Emilia Borawska

Uczniowie uczęszczający na koło przyrodnicze aktywnie, twórczo realizują roczny plan związany z zagadnieniami:

- zadania priorytetu edukacyjnego "Trzymaj formę!"

- poznawanie środowiska przyrodniczego najbliższego uczniowi - boisko, park, Olsztyn, Pojezierze Mazurskie - zielniki, glony, porosty

- zjawiska fizyczne wokół nas - magnetyzm, elektryczność, grawitacja

- szkolne hodowle roślinne - awokado, rośliny ozdobne na boisku szkolnym

- część zagadnień według zainteresowań uczniów np. modele związków chemicznych

Formy zajęć: warsztaty, eksperymenty, projekty uczniowskie.

 

SZKOLNE KOŁO RĘKODZIEŁA - Anna Kropidłowska

Cele zajęć koła plastycznego:

- rozwijanie uzdolnień plastycznych,

- rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- poznanie podstawowego zasobu pojęć i terminów w obrębie sztuki,

- dążenie do wyrabiania percepcji i ekspresji twórczej poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego,

- rozwijanie umiejętności mówienia o sztuce,

- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (wystawy plastyczne, konkursy),

- podnoszenie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo - ruchowej,

- wspomaganie rozwoju osobowościowego i emocjonalnego dzieci (przezwyciężanie własnej nieśmiałości, kompleksów i braku pewności siebie, wzmacnianie poczucia własnej wartości, zaspokajanie potrzeby uznania, kształtowanie samodzielności, poczucia odpowiedzialności, dyscypliny i wytrwałości w pracy),

- rozwijanieumiejętności efektywnego współdziałania w zespole;

 

KOŁO MATEMATYCZNE - Joanna Woike

W zajęciach koła matematycznego biorą udział sympatycy matematyki, którzy chętnie łamią głowy nad różnorodnymi zagadnieniami matematycznymi. Poszerzamy tu wiadomości i umiejętności matematyczne, kształtujemy postawy twórcze, a przede wszystkim rozwijamy pomysłowość w myśleniu i działaniu. Dzięki wieloobszarowemu spojrzeniu na problemy uczymy się wyrażania własnych sądów, pomysłów i sposobów rozwiązywania zadań złożonych. Ponadto uczymy się doceniać pracę innych, jak również bronić własnego zdania. Taka siłownia umysłowa to bardzo satysfakcjonujący trening intelektualny.